• Wiara

    A co gdybyśmy się zespolili w jedno?

    „Jeżeli zaś ich upadek przyniósł bogactwo światu, a ich pomniejszenie – wzbogacenie poganom, to o ileż więcej przyniesie ich zebranie się w całości!” (Rz 11,12). Ostatnio bardzo poruszyły mnie te słowa św. Pawła skierowane do Rzymian. Zdanie to dotyczy Izraela…